SÄKRA DIN PLATS!

9 november 2023 07:30-17:00Münchenbryggeriet - Stockholm

Radar samlar upp till 700 av Sveriges viktigaste IT-beslutsfattare på plats och tillsammans med internationella gäster och utvalda partners kommer vi lyfta de viktigaste trenderna, möjligheterna och utmaningarna för IT-verksamhetsåret 2024.

VARFÖR SKA JAG GÅ PÅ RADAR SUMMIT?

Den 9:e november 2023 samlar vi åter igen Nordens viktigaste beslutsfattare tillsammans med ledande leverantörsrepresentanter inom IT och Tech på Münchenbryggeriet. Det blir en fullspäckad dag med inspiration, nätverkande, kompetensutveckling och framtidsspaningar.

Du får inspiration och kunskap som hjälper dig att:

  • Förstå hur du ska prioritera i din IT-budget
  • Förbättrad omvärldsanalys i en allt mer osäker framtid
  • Skapa mer effektiv användning av IT- och teknik för att hantera risker och möjligheter

Vi välkomnar dig som beslutsfattare inom privat och offentlig sektor till en kostnadsfri inspirationsdag.

Ta med styrelse och ledning och registrera dig och en kollega idag. Anmälan öppen nu.

OBS! Eventet är kostnadsfritt endast för dig som beslutsfattare inom privat eller offentlig sektor. 

Representerar du en leverantör av Tech/IT hänvisar vi ditt deltagande som möjlig partner på våra event.


Kärnmålgruppen
till eventet är: VD, CIO, IT-Executive, CSO, CISO, IT-Strateger, Head of Security, Information Management Executives, eller en liknande roll från slutkundsföretag, ej leverantörs- eller konsultbolag, ej bolag som tillhandahåller tjänster mot målgruppen. Vi ser främst till rollen, men även företaget, detta för att inte riskera en intressekonflikt med våra befintliga partners.

SÄKRA DIN PLATS!

Genom våra datadrivna insikter på både global och lokal nivå, tillsammans med vår expertis, metodik och omvärldsbevakning, hjälper vi över 14 000 medlemmar att fatta kloka beslut vid rätt tillfälle. Läs mer om Radar och våra tjänster här: radargrp.com

AGENDA

07:30

Dörrarna öppnas!

Entré
08:30

Moderator - Anna Bellman inleder dagen

Stora scenen
08:35

RADAR - STATE OF THE NATION 2024

2024 kommer att bli det viktigaste IT året på länge i Sverige. Den ekonomiska och geopolitiska utmaningen ökar vikten av korrekt och tidig omvärldsanalys – ett löfte som Radar ger sina kunder och deltagarna på Radar Summit. Fokus ligger som alltid på den lokala utvecklingen och vad som skapar möjligheter och utmaningar.

Talare: Hans Werner, Chief Thought Leader RADAR

Read more
Stora scenen
08:55

GEN. AI : GOING BEYOND INNOVATION BUZZ WITH A GOOD DATA STRATEGY

AI has made remarkable advancements in recent years, and even in recent months, with sophisticated Generative AI. Its potential is already transforming several industries and the way information is treated to serve business.It’s clear that ChatGPT was only the beginning. So, will Generative AI persist in the business world? What does it take to be or become an AI achiever? What should be considered to leverage AI's potential and gain a competitive advantage?


Speaker: Pierrick Reglioni, Director Data & AI Business area - Europé Business & Decision, part of ORANGE BUSINESS

Read more
Stora scenen
09:15

RESILIENCE AS A STRATEGIC PRIORITY

A view based on multiple data points on how the world is shaping & impacting the cybersecurity industry. Focusing on the future and how to prepare for 2024, Teemu Salmi and Patrik Karlsson will analyze the most critical capabilities and top concerns of the field.

Speaker: Teemu Salmi, CEO Nixu Corporation & Patrik Karlsson, CDO Sveaskog

Read more
Stora scenen
09:35

RADAR - STATE OF TACTICAL DEVELOPMENT

Utvecklingen av leverantörs landskapet och hur det påverkar priser och kostnadsbilden.

Talare: Niclas Hansson, RADAR

Read more
Stora scenen
09:55

KAFFEPAUS

Utställarytorna
10:25

UTVECKLING AV MORGONDAGENS IT-ORGANISATION OCH HANTERING AV KOMPLEXITET NÄR IT-MILJÖER BLIR ALLTMER MULTICLOUD

Intility har under många år levererat en end-to-end plattformstjänst till flera hundra företag i Norden. Andreas Hisdal, VD för Intility, delar erfarenheter om vad som kännetecknar företagen som över tid har förmågan att använda teknologi för att öka sin produktivitet och konkurrenskraft. Talangkris och växande komplexitet kräver nya lösningar i utvecklingen av morgondagens IT-plattformar.

Talare: Andreas Hisdal, CEO INTILITY

Read more
Stora scenen
10:45

FRÅN LINJÄR TILL CIRKULÄR: TEKNIKENS ROLL I EN HÅLLBAR FRAMTID

Globala utmaningar knackar på dörren. Det är hög tid att vi – beslutsfattare i samhälle och näringsliv – gör något åt det, tillsammans. IT- och techvärlden kan hjälpa till att byta spår, från linjär till cirkulär ekonomi. Så låt oss se potential i ”avfall”, återbruka smartare och sträva efter att göra gott, inte bara mindre ont. Missa inte detta, vi har en värld att rädda.

Talare: Erik Nilsson, Business Developer Sustainability & Emma Engman, Continuity Manager Advania

Read more
Stora scenen
11:05

SÄKER FLYTT TILL MOLNET: KUNDINSIKTER OCH STRATEGIER FÖR EN SMIDIG ÖVERGÅNG

I en digital värld där data flödar snabbare än någonsin står vi inför utmaningen att säkerställa en robust säkerhet och regelefterlevnad i vår informationshantering. Resan behöver inte utgöra en byråkratisk labyrint av statiska ledningssystem och komplex terminologi, utan kan utformas och systematiseras som ett stöttande ramverk inför övergången till moderna molntjänster.

Talare: Magnus Wästfjärd, Principal Advisor and Compliance Manager & Staffan Bjurström, Vice VD Asurgent

Read more
Stora scenen
11:25

RADAR - STATE OF SOURCING LANDSCAPE

Trender och utveckling inom sourcing

Talare: Bertil Danared & Hans Werner, RADAR

Read more
Stora scenen
11:40

LUNCH

Utställarytorna
12:40

VARFÖR DU BEHÖVER ETT SAMMANHÄNGANDE HOLISTISKT PERSPEKTIV, I DET ALLT SNÅRIGARE REGULATORISKA LANDSKAPET

Nya regulatoriska krav och direktiv är något organisationer måste förhålla sig till. Att därför i silos arbeta med införande av respektive direktiv är ett ineffektivt angreppssätt. Genom att anamma ett holistiskt sammanhängande perspektiv och se kraven som en naturlig del i det strukturerade arbetet med informations- och cybersäkerhet, ges förutsättningar att efterlevera kraven samt skapa goda förutsättningar för att implementera nya krav med enbart smärre justeringar.

Talare: Johan Nelén, Chief Security Officer & Kåre Nordström, Managing Director, Orange Cyberdefense

Read more
Stora scenen
13:00

THE NETWORK FOR THE MODERN AI ERA

Simple question: If an employee or customer is on your network and having a bad experience – how will you know it? The answer has always been to wait until the user is so annoyed that they create a trouble ticket, and then a reactive process begins. In this presentation Juniper’s VP Global AI-Driven Enterprise Tom Wilburn, shows you a different and better way to deliver a network that can be deployed by the largest enterprises, is easy to use and enables IT to be proactive.

Speaker: Tom Wilburn, VP Global AI-Driven Enterprise Juniper Networks

Read more
Stora scenen
13:20

NIS2 - MÖJLIGGÖRARE FÖR FRAMGÅNGSRIK DIGITALISERING

Ni kommer att få vägledning och insikter om hur en säker digitalisering hänger samman med en ny lagstiftning som vinner laga kraft i Sverige nästa år. Vi kommer påvisa potentialen och värdet av en hög digitaliseringstakt i samhället, redogöar för den ökade hotbilden och risken mot vår fortsatta digitala utveckling samt diskuterar hur det nya EU-direktivet NIS2 svarar upp mot detta som en möjlighet för alla.

Talare: Daniella Gustafsson, Advisory Associate & Elienor Werner, Advisory Associate, RADAR & Maria Lawestig Sales Manager & Henrik Bergqvist, Leader, Cybersecurity CISCO

Du som deltar på eventet får exklusivt ett exemplar av rapporten i slutet av dagen efter dragningen!

Read more
Stora scenen
14:00

BREAKOUT - PASS 1

VÄLJ MELLAN NÅGON AV NEDAN INSPIRERANDE DRAGNINGAR!

Read more

Riddarsalen: KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH PARTNERSKAP FÖR FRAMGÅNG 2023

Hur du bygger ett fungerande partnernätverk som hjälper dig nå dina affärsmål

Att bygga ett fungerande partnernätverk är allt mer utmanande. Från rådande kompetensbrist till förändringar i geopolitik är utmaningarna så stora att det gäller att utmana gamla sanningar. Den skenande teknikutvecklingen har dessutom stor påverkan då många IT-leverantörer har svårt att hänga med och hitta ett sätt att leverera värde till sina kunder.

När du lämnar vårt pass kommer du få med dig insikter i hur du;

  • Bygger en framgångsrik sourcingmodell som ger dig stöd för vad du bör ha inhouse och vad som bör ligga hos en partner och hjälper dig navigera rådande kompetensbrist
  • Bygger ett framgångsrikt partnernätverk som hjälper dig uppfylla dina affärsmål
  • Bygger värdeskapande partnerskap med utvalda partners

Talare: Andreas Södermark, CEO, Euvic

Read more
Riddarsalen

Fogelström: UTMANA DINA LEVERANTÖRER – KAN DE VERKLIGEN HJÄLPA DIG?

Igår var det GDPR, idag är det NIS2 och imorgon AI. Det kommer ständigt nya saker att förhålla sig till och anpassa sin verksamhet efter. Hur vet man att ens leverantörer kan leva upp till sina löften? Glänsande broschyrer, häftiga hemsidor eller fina placeringar i kvadranter säger det någonting? Arrow ECS Sweden har över 500 återförsäljare och 12.000 slutkunder i Sverige. Vad är det som skiljer lyckade affärer mot misslyckade och vad innebär det för er som slutkunder i IT-projekt?

Talare: Göran Berntling, Business Unit Manager, Arrow

Read more
Fogelström

Galleriet: WINNING AT CYBERSECURITY – A STRATEGIC APPROACH

Join Tanium's Chief Security Advisor EMEA Zac Warren for this informative session as he discusses:

- Is Cybersecurity getting worse?

- Preparation, Detection and Counter Measures.

- Complete Visibility and Control.

- Risk Appetite and Continuous Safeguarding

Talare: Zac Warren, Chief Security Advisor in EMEA, Tanium

Read more
Galleriet
14:30

BREAKOUT - PASS 2

VÄLJ MELLAN NÅGON AV NEDAN INSPIRERANDE DRAGNINGAR!

Read more

Fogelström: SKANDIA FASTIGHETER – DE FÖRSTA 365 DAGARNA SOM CIO

Under året har Skandia Fastigheter genomfört ett gediget arbete för att synliggöra IT-funktionens roll. Filip Backström, CIO Skandia Fastigheter, kommer att berätta om Skandia Fastigheters resa, att springa snabbt för att driva utvecklingen med organisationsperspektiv och kunden i fokus. Att automatisera enkla delar för att blir effektivare och hur man blir en bra beställare, utan att tumma på vare sig säkerhet eller compliance.

Talare: Filip Backström, CIO, Skandia Fastigheter & Emelie Bjurström, Key Account Manager, Nordlo

Read more
Fogelström

Riddarsalen: SÅ BYGGER DU DETEKTIONSFÖRMÅGOR FÖR ATT MÖTA EN FÖRÄNDERLIG HOTBILD!

Förmågan att upptäcka och respondera mot avancerade hot är hett eftertraktad på marknaden idag. Det finns därför ett stort utbud av både tekniska lösningar och paketerade tjänster inom detta område.

Trots detta är många kunder missnöjda och byter teknologier eller tjänsteleverantörer regelbundet. Varför är det så? Under denna presentation får du höra några av de konkreta utmaningar vi sett på marknaden, samt ta del av slutsatser och rekommendationer – allt för att din organisation ska lyckas.

Talare: Stefan Lager, SVP Information and Cyber Security, Iver

Read more
Riddarsalen

Galleriet: KEEPING YOUR DATA INCIDENTS FROM BECOMING DATA BREACHES WITH DSPM

Data has the ability to both transform your business and ruin your day. As the most critical asset of any organization, securing data is paramount. Organizations everywhere have been on a drive to innovate and compete on the global stage, resulting in data being spread between on-premises environments, public clouds, and SaaS applications. In order for IT and Security teams to regain control over these islands of data, a new and modern approach is needed. Enter Data Security Posture Management. By using DSPM, you can discover your cloud data assets, prevent data exposure, enforce security policies, secure data handling, and data sovereignty, and meet GRC requirements.

Speaker: Filip Verloy, Field CTO, EMEA & APJ, RubrikX

Read more
Galleriet
15:00

BREAKOUT - PASS 3

VÄLJ MELLAN NÅGON AV NEDAN INSPIRERANDE DRAGNINGAR!

Read more

Riddarsalen: FRAMTIDSSÄKRING MED ERP: FRÅN BEHOVSANALYS TILL VERKLIGHET

Den här presentationen dyker ner i de kritiska stegen som varje företag bör beakta när man står inför ett byte av ERP-system eller kritiskt verksamhetssystem.

Med tanke på den stora investeringen i tid, pengar och resurser – och de betydande riskerna vid ett misslyckande – belyser vi vikten av gedigna förberedelser och strategisk planering.

Följ med oss genom de vanligaste utmaningarna och de mest frekventa fallgroparna.

Vår presentation erbjuder inte bara insikt utan också praktiska råd för att framgångsrikt navigera din digitala transformation.

Talare: Kristian Franzén, Managing Director & Peter Ranki, Senior Consultant , Midagon

Read more
Riddarsalen

Fogelström: SLÄPP SARGEN – BÖRJA ANVÄNDA AI PÅ RIKTIGT!

I dag finns paketerade, kommersiella lösningar för att nyttja kvant- och superdatorer och AI i alla typer av verksamheter. Lösningar som stödjer människor och som skapar underlag för bättre beslut.

Greger Wikstrand från Fujitsu är teknologie doktor och senior advisor på Fujitsu. I sin presentation bjuder han på en kavalkad av konkreta exempel på hur AI redan i dag kan användas på innovativa sätt för att lyfta verksamheter och samhälle.

Talare: Greger Wikstrand, Teknologie Doktor & Senior Advisor, Fujitsu

Read more
Fogelström

Galleriet: SCALE YOUR CLOUD OPERATING MODEL WITH A PLATFORM TEAM

Cloud is now the default choice for organisations delivering new value to their customers. Successful companies use a cloud operating model — a framework for adopting cloud services — to maximise agility, reliability, and security and deliver superior business outcomes.

But that’s only the first step. The most mature organisations are further tuning their people, processes, and tools to create centralised platform teams that help scale their cloud adoption enterprise-wide.

Join us for this session to learn how platform teams can help scale your cloud operating model by delivering greater productivity, more frequent releases, increased stability, lower risk, and optimised costs.

Talare: Erkan Djafer, Sr. Solutions Engineer, HashiCorp

Read more
Galleriet
15:20

KAFFEPAUS

Utställarytorna
15:50

OMSTÄLLNING I EN TID AV FÖRÄNDRING: VIRUS, KRIG OCH KLIMATKRISENS LEDARSKAPSUTMANINGAR

Vad virus, krig och klimatkris förändrar. Hur ska vi leda och styra i en så snabbt föränderlig omvärld som påverkas oss just nu.

Talare: Kjell A Nordström

Du som deltar på eventet får exklusivt ett exemplar av den rykande aktuella boken Momentum i slutet av dagen på Radar Summit!

Read more
Stora scenen
16:15

RADAR - STATE OF KNOWLEDGE

Radar Släpper ny rapport och nya insikter om IT-kompetens/kunskapsläget i Sverige.

Talare: Iselin Paulsen, Head of Business Development, RADAR

Read more
Stora scenen
16:35

AVSLUTNING

Stora scenen
16:40

MINGEL

Utställarytorna

Talare

Hans Werner
Chief Thought Leader, Radar


Johan Nelén
Chief Security Officer, Orange Cyberdefense


Kåre Nordström
Managing Director, Orange Cyberdefense

Andreas Hisdal
CEO, Intility


Pierrick Reglioni
Director Data & AI Business area - Europé, Business & Decision, part of Orange Business


Emma Engman
Continuity Manager, Advania


Erik Nilsson
Business Developer Sustainability, AdvaniaTeemu Salmi
CEO, Nixu Corporation

Patrik Karlsson
CDO, Sveaskog

Andreas Södermark
CEO, Euvic

Kompetensförsörjning och partnerskap för framgång 2023

Hur du bygger ett fungerande partnernätverk som hjälper dig nå dina affärsmål

Att bygga ett fungerande partnernätverk är allt mer utmanande. Från rådande kompetensbrist till förändringar i geopolitik är utmaningarna så stora att det gäller att utmana gamla sanningar. Den skenande teknikutvecklingen har dessutom stor påverkan då många IT-leverantörer har svårt att hänga med och hitta ett sätt att leverera värde till sina kunder.

När du lämnar vårt pass kommer du få med dig insikter i hur du;

  • Bygger en framgångsrik sourcingmodell som ger dig stöd för vad du bör ha inhouse och vad som bör ligga hos en partner och hjälper dig navigera rådande kompetensbrist
  • Bygger ett framgångsrikt partnernätverk som hjälper dig uppfylla dina affärsmål
  • Bygger värdeskapande partnerskap med utvalda partners

Stefan Lager
SVP Information and Cyber Security, Iver

Så bygger du detektionsförmågor för att möta en föränderlig hotbild! 

Förmågan att upptäcka och respondera mot avancerade hot är hett eftertraktad på marknaden idag. Det finns därför ett stort utbud av både tekniska lösningar och paketerade tjänster inom detta område.

Trots detta är många kunder missnöjda och byter teknologier eller tjänsteleverantörer regelbundet. Varför är det så? Under denna presentation får du höra några av de konkreta utmaningar vi sett på marknaden, samt ta del av slutsatser och rekommendationer – allt för att din organisation ska lyckas.

Elienor Werner
Advisory Associate, RADAR

Daniella Gustafsson
Advisory Associate RADAR

Niclas Hansson
Senior Advisor, Radar

State of tactical  development 

Taktiskt pass om utveckling av priser – kostnader

Iselin Paulsen
Head of Business Development, Radar

State of knowledge

Radar lanserar ny rapport och nya insikter om IT-kompetens/kunskapsläget i Sverige.

Peter Ranki
Senior Consultant, Midagon Sweden

Kristian Franzén
Managing Director, Midagon Sweden

Zack Warren
Chief Security Advisor EMEA, Tanium

Göran Berntling
Business Unit Manager, Arrow ECS Sweden AB

Staffan Bjurström
Vice VD, Asurgent

Magnus Wästfjärd
Principal Advisor and Compliance Manager, Asurgent

Tom Wilburn
VP Global AI-Driven Enterprise, Juniper Networks

Greger Wikstrand
Teknologie Doktor Senior Advisor, Fujitsu

Erkan Djafer
Sr. Solutions Engineer, HashiCorp

Filip Verloy
Field CTO, EMEA & APJ, RubrikX

Kjell A. Nordström
Forskare och författare

Forskare och författare med världsledande forskning inom företagsstrategier föreläser om globalisering och ledarskap.

Henrik Bergqvist
Cybersäkerhetschef, Cisco Sverige

Henrik leder Cybersäkerhetsteamet på Cisco Sverige. Han har även varit teknikchef på Cisco. Under sin tid på Ericsson ledde han olika R&D organisationer.

Maria Lawestig
Försäljningschef, Cisco Sverige

Maria Lawestig

är försäljningschef hos Cisco med ansvar för offentlig sektor. Maria har över tjugo års erfarenhet från världsledande It-bolag verksamma inom digitalisering. Hon brinner för att hjälpa kunder nyttja den senaste teknologin och bidra till effektivisering av svenska myndigheter och organisationer.

Filip Backström
CIO, Skandia Fastigheter

BEHÖVER DU BOENDE I SAMBAND MED EVENTET?

Boka rum på Hotel Rival redan nu redan idag.

Ange bokningskoden SUMMIT23 för att få 15% rabatt, avser datumen 8-10 november 2023.

TÅG/T-BANA

Vid Stockholms centralstation, ta till tunnelbanans röda linje till Mariatoget. Välj uppgång mot Torkel Knutssonsgatan och Polishuset. Gå höger när du kommit upp ur tunnelbanan och gå Torkel Knutssonsgatan ca 400 meter till Münchenbryggeriet som ligger på Torkel Knutssonsgatan 2.

BUSS

Ta buss till hållplatsen Hornsgatan/Rosenlundsgatan. Gå förbi parkeringen. Vid nästa korsning, ta vänster på Torkel Knutssonsgatan. Gå ca. 300 meter till Münchenbryggeriet på Torkel Knutssonsgatan 2.

PARKERING

Det går bra att parkera på Torkel Knutssonsgatan, Söder Mälarstrand och närliggande gator. Dessa är i regel gratis efter kl. 17 samt helgdagar. Det finns även större parkeringar i närheten som tar avgift.

SÄKRA DIN PLATS!

ARRANGÖR